D’acord amb la normativa de protecció de dades personals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de Barcelona Tech City, amb domicili social a Palau de Mar – Plaça Pau Vila, 1 Bloc A, Planta 3, Porta 3A108003 Barcelona i CIF 38100908M, amb la finalitat de poder atendre la vostra petició i donar-vos el servei sol·licitat. L’usuari es compromet a que les dades que faciliti siguin certes, exactes, completes i actuals. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar en cas de facilitar dades alienes, falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

En marcar aquesta casella, doneu el vostre consentiment explícit per tal que les vostres dades puguin ser tractades per Barcelona Tech City amb la finalitat de mantenir-vos informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis per via postal, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica.

El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació en l’adreça Palau de Mar – Plaça Pau Vila, 1 Bloc A, Planta 3, Porta 3A1 08003 Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI, o en l’adreça de correu electrònic general@barcelonatechcity.com, en el cas que hagi utilitzat aquest mitjà per facilitar les seves dades de caràcter personal.

Vols ser membre de Barcelona Tech City?
Més info