← Postings

PROMOCIÓ FAMÍLIES

15 febrer 2021 - Club Natació Barcelona

Ara, per només 200,90€/mes (2 adults i tots els fills menors de 14 anys).
Inclòs programa d’activitats lúdiques, educatives i esportives imperdible.

Contacte: rarmengol@cnb.cat