← Postings

La ciberseguretat no es una despesa, és una inversió

7 octubre 2020 - TECNOideas 2.0 Ciberseguridad

La ciberseguretat s’ha convertit en una necessitat bàsica. Tothom pot patir atacs de ciberdelinqüents: grans empreses, pimes, autònoms, despatxos professionals, clíniques i hospitals, fàbriques, indústria…
Amb el teletreball encara s’ha posat més de manifest aquesta necessitat.

TECNOideas 2.0 Ciberseguridad és una empresa que va néixer a l’any 2009 i que presta serveis de ciberseguretat ofensiva, que inclou test d’intrusió —físics, sistemes o webs—, auditoria de seguretat en indústria 4.0, anàlisi forense juntament amb perícia judicial, consultoria legal en tecnologies de la informació, i també ofereix formació, tant a nivell de seguretat per a treballadors i directius d’empreses en general, com una formació específica més tècnica per a personal de tecnologies de la informació. Ens desplacem a les empreses per fer la formació in company.

Els nostres serveis principals són:
– Auditories de seguretat
– Ciberseguretat en la indústria 4.0
– Anàlisi forense i peritatge judicial
– Assessoria legal en termes tecnològics
– Informes OSINT i seguiment en xarxes socials

Per contactar amb nosaltres:
info@tecnoideas20.com
Tel.: 936 065 250